Kúpala sa Katerina

I:ČEREŠNIČKY, čerešničky, čerešně, vy ste sa ně rozsypali na cestě:I
|:kdo vás najde, ať vás posbírá, já som mala včera večer frajíra:|

I:Bol to frajír malovaný jak růža, teho bych si vyvolila za muža:I
|:ani bych mu ani nedala, enem ako ružu bych ho chovala. :|

I:Ako ružu, ako ružu červenú, ja bych bola jeho ženú milenú,:I
|: ja bych bola jeho lalija a on moja ruža, ruža červená.:|