DOBRÚ NOC má milá, dobrú noc
nech ti je sám pán Boh na pomoc
I:dobrú noc, dobre spi,
nech sa ti snívajú sladké sny:I