KDYŽ SEM ŠEL Z HRADIŠŤA z požehnání, potkal sem děvčicu z nenadání.
|:potkala mě, poznala mě, červené jablúčko dávala mně:|

Že sem byl syneček nerozumný, vzal sem si jablúčko z ručky její.
|:to jablúčko je kyselé a moje srdéčko zarmúcené:|

Neber si, synečku, co kdo dává, z takových jablúček bolí hlava.
|:hlava bolí, srdce svírá, všecko cos míval rád konec mívá.:|