IŠLA MARÍNA DO CINTORÍNA za ňú šohajek s bečicú vína
I:hoja hoja hojajá teče voda kalná hoja hoja hojajá teče voda z hor:I

Počkaj Marína napij sa vína budeš červená jako malina
I:hoja hoja hojajá teče voda kalná hoja hoja hojajá teče voda z hor:I

Nechcem ja vína ani páleňá mala bych po tem srdca bolenia
I:hoja hoja hojajá teče voda kalná hoja hoja hojajá teče voda z hor:I