JEDNEJ CÉRY MAMKA jednej céry mamka
vyšla na ulicu
kto jej céru vezme kto jej céru vezme
dá mu jalovicu

Rozmarija aj lalija na bielo rozkvitala
naša Anička len za Janíčka by sa vydávala

Nie len jalovicu nie len jalovicu
aj slepého koňa
by jej stará dievka by jej stará dievka
nezostala doma

Rozmarija aj lalija na bielo rozkvitala
naša Anička len za Janíčka by sa vydávala