KAPURA, kapura, na kapure ráče
zochabil me frajír, teraz o mě plače
Ej, až teraz mu prišla, ej, duma do rozuma
že ja mu najlepšia frajírečka bula

Kapura, kapura, na kapure rigeľ
zochabil me frajír, v tom je veľký figeľ
Ej, včera me zochabil a dněška odkazuje
na joho frajírku nichto něľubuje

Ked ši me zochabil, ta já temu rada
něbudzem chodzila, jak chustečka bľadá
Ej, jak chustečka bľadá, ej, jak tráva želená
len budzem chodzila jak ruža červená