KDYŽ SEM JÁ ŠEL TOU PUTIMSKOU BRANOU,
dívaly se dvě panenky za mnou
I: a volaly: študente, ty malý premiante:I

Proč, panenky, proč na mě voláte,
pročpak vy mě študovat nedáte,
I:já vás nesmím milovat, já musím študýrovat:I

Sedm let jsem v Písku študýroval,
ani jednu pannu nemiloval,
I:jenom jednu měl jsem rád, tu mi přebral kamarád:I

I:Počkej, holka, však ty budeš plakat,
až já budu kázáníčko kázat,
kázáníčko, kázání, o věrném milování:I

Počkej, holka, ty se budeš soužit,
až já budu tu mši svatou sloužit
v tom píseckým kostele, první bude za tebe.:I