|:LEPŠÍ JE VÍNEČKO NEŽLI VODA:|
|:lepší je panenka nežli vdova:|

|:Panenka miluje nic neříká:|
|:a vdova vzpomíná nebožtíka:|

|:Lepší je žitečko nežli oves:|
|:lepší je mládenec nežli vdovec:|

|:Mládenec si lehne na podušku:|
|:a vdovec vzpomíná na nebožku:|

 |:Pod naším mostečkem teče voda:|
|:Napí sa cérečko však je dobrá:|