I:MAMKO MOJA já sa vydáva mám:I
I:chodí za mnú z Javoriny cigán:I

I:Cigán sa mnì prevelice lúbí:I
I:pretože má pekné bílé zuby:I

I:Bílé zuby kaderavé vlasy:I
I:to cigána prevelice krášlí:I

|:Preto som a céro nechovala:|
|:aby som a cigánovi dala:|