MŮJ KONÍČKU RYZOVRANÝ
pročs tak smutný neveselý
či ťa trápí zbroja moja
lebo šabla ocelová

Mňa netrápí zbroja tvoja
ani šabla ocelová
mňa trápijú tvé ostružky
čo bodajú moje bočky

Hop koníčky moje