I:NA HORÁCH STUDÉNKY:I
I:sú moje šenkérky:I

I:Ony mně nalejú:I
I:a platby nechtějú:I

I:Na horách drozdové:I
I:sú moji zvonové:I

|:Oni mně zvonijá:|
|:až hory hučijá:|