NA KOPEČKU stála plakala plakala
jezu jezu marja volala volala
jezu jezu marja jezu jemine
/: bude-li to chlapec nebo ne :/

Bude-li to chlapec bude švec bude švec
bude robit čižmy na tanec na tanec
bude-li to dívča jezu marija
/: bude frajárka jako já :/

Či že sú to koně ve dvore ve dvore
ja že s nima žádný neore neore
či že by to boli moje moje sú
/: ty mňa k mojej milej ponesú :/

Hop koníčky moje do skoku do skoku
budem ležat milej pro boku při boku
nebudem sa modlit bože otče náš
/: pojedeme s milú na sobáš :/