NA TU SVATÚ KATERINU
katerinskú nedělu
/: zverbovali šohajíčka na vojnu :/
/: sama královna :/
/: ceduličku psala :/
/: aby šohajka :/
/: na vojnu dostala :/
/: čobogaj něbogaj čáry něbogaj :/
čobogaj něbogaj čáry něbogaj
bogaj bogaj bogaj bogaj čáry něbogaj

Prečo ste ma zverbovali
zverbovali v nedělu
/: prečo ste to nenechali na stredu :/
/: sama královna :/
/: ceduličku psala :/
/: aby šohajka :/
/: z vojny dom dostala :/
/: čobogaj něbogaj čáry něbogaj :/
čobogaj něbogaj čáry něbogaj
bogaj bogaj bogaj bogaj čáry něbogaj