NAD MYJAVÚ SÚ DVĚ HVĚZDY JASNÉ
u súsedú majú dívča krásné
/: keď ho vidím musím horekovat
chudobný su nesmím ho milovat :/

Načs mňa bože chudobného zrobil
proč sem sa já v chudobě narodil
/: nemám srdce enem to jediné
keď ho ztratím nebudu mět iné :/

Keď sa dívča vydávalo