EŠTĚ SOM SA NĚOŽENIL, už ma žena bije,
dal som si ja prihotoviť tri dubové kyje,
I:s jedním budzem ženu bici a s tým druhým dzeci, dzeci, moje dzeci
a tým tretím kyja kyjačiskom pojdzem na zálety:I

Keď pojdzeš ty pojdzem aj ja pojdzeme do mlýna,
opýtáme še mlynára, čo to za novina,
I:kolečka še otáčajú, pšenička še mele mele mele, mele,
moja milá še vydává pojdzem na vešele:I