OKOLO SEČE voděnka teče, pojeď, má milá, do boje přece,
I:aj ty aj já, aj ty aj ty aj já, pojeď, má milá, do boje přece:I

Do boje jela, šavle neměla, čím ses, má milá, čím ses bránila,
I:aj ty aj já, aj ty aj ty aj já, čím ses, má milá, čím ses bránila:I

Bránila sem se šátečkem bílým, bojovala sem se svojím milým,
I:aj ty aj já, aj ty aj ty aj já, bojovala sem se svojím milým.:I