I:OKOLO SÚČE voděnka teče:I
I:vzkázal mně syneček, že už mňa nechce:I

I:Když ty mňa nechceš, já o ťa nedbám:I
I:smutek neponesu ani ho nemám:I

I:Proč bych já přesmutná smutek nosila:I
I:když jsem ťa synečku nemilovala:I

I:Milovala sem ťa, bylo to špásem:I
I:nevěděl syneček, že falešná sem:I

I:Falešná sem byla, falešná budu:I
I:chlapce sem šidila a šidit budu.:I