/: PRI TRENČANSKEJ BRÁNĚ
stojá koně vrané :/
/: vysedajú chlapci
vysedajú chlapci
vysedajú na ně :/

/: Na koně sedajú
na Boha volajú :/
/: Bože nám pomáhaj
Bože nám pomáhaj
v našem bojováňú :/

/: Bože nám pomáhaj
aj Panna Marija :/
/: aby nezhynula
aby nezhynula
moravská krajina :/