REŽ rež rež drobná rež darmo sa ty moja milá za mnú dreš
Rež rež rež drobňučká eště si ty moja milá malučká

Po potoce chodila na kačeny volala
kač kač kač kačena nasypem ti zeleného jačmeňa

Ja jačmeňa nejídám ošidit se ti nedám
falešné oči máš za jinýma za jinýma pozeráš

Za jinýma každý den za mnú jednú za týden
A eště v sobotu keď má dívča keď má dívča robotu

Háj háj háj háj zelený háj na mňa sa moja milá nepozeraj
Budeš-li sa pozerati ej veru budeš banovati

Ej chrást ej chrást zelený chrást ej daj ně Bože něco ukrást
lebo koňa lebo voly ej lebo dívča po mej voli

Hopsa s ňú pod střešňu nech se jej ty harafice roztřesú
hopsa s ňú stará je zuby sa jej hrkotajú ráda je.