TANCUJ TANCUJ vykrúcaj vykrúcaj
len mi piecku nezrúcaj nezrúcaj
dobrá piecka na zimu na zimu
nemá každý perinu perinu

Trá-la-la-la, trá-la-la-la ...

Stojí voják na vartě na vartě
v roztrhaném kabátě kabátě
od večera do rána do rána
rosa naňho padala padala

Pobil cigán cigánku cigánku
v roztrhaném župánku župánku
cigánečka cigána cigána
po zádečkách vidlama vidlama

Měla sem já rukávce rukávce
dala sem je cigánce cigánce
cigánečko malučká malučká
pričaruj mně synečka synečka.