U DUNAJA ŠATY PERÚ
kde husári mašírujú
/: Poznala milá milého
smutno volala na něho :/

Milý milý milujem ťa
za sto zlatých vykúpím ťa
/: Za sto zlatých mňa nedajú
lebo husárú nemajú :/

Kebych já byl sprostý voják
bylo by to všeko ináč
ale su já hrubým pánem
u švadrony kapitánem
ale su já prevelikým pánem
u švadrony kapitánem

Pri Prešpurku kraj Dunaja