V KOPČIANSKOM RYBNÍČKU
/: šej haj eště som ďaleko už mi jedna vonia :/

Voňaj že mi voňaj ružička červená na začátku zpomalit
/: šej haj veď si mi voňala tri ročky bezmála :/

Tri ročky bezmála aj volaký týžděň odrážky
šej haj čakaj ma má milá veď ja večer príděm