/: VANDROVALI HUDCI :/
/: prešvarní mládenci :/

/: Vandrovali horú :/
/: horú javorovú :/

/: Našli drevo krásné :/
/: na husličky hlasné :/