I:VINOHRADY, vinohrady, dobré vínko dáváte:I
I:a kdo sa ho jednú napije, dobrú vůlu z něho dostane.
Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte:I

I:Vínko bílé, vínko bílé, vínko naše červené:I
I:a kdo sa ho jednú napije, dobrú vůlu z něho dostane. 
Vínko bílé, vínko bílé, vínko naše červené.:I

Eště si já