Lístečku z javora

 /: VRŤ SA DÍVČA vrť sa dívča okolo mňa, :/
/: udělaj kolečko, moja galánečko,
budeš moja, budeš moja, budeš moja. :/

/: Dyby ne ťa, dyby ne ťa, moja milá, :/
/: byli by ňa chytili, do Hradišča odvedli
za regruta, za regruta, za regruta :/

/: Ale že si, moja milá, milosrdná, :/
/: tys koníčka sedlala a za mnú si přijela
až do Brna, až do Brna, až do Brna :/