ZAFÚKANÉ

 Větr sněh zanésl z hor do polí
 já idu přes kopce přes údolí
 idu k tvej dědině zatúlanej
 cestičky sněhem sú zafúkané

R: [: Zafúkané, zafúkané, kolem mňa všecko je zafúkané. :]

 Už vašu chalupu z dálky vidím
 srdce sa ozvalo, bit ho slyším
 snáď enom pár kroků mi zostává
 a budu u tvého okénka stát

 R: [: Ale(-) zafúkané, zafúkané, okénko k tobě je zafúkané. :]

 Od tvého okna sa smutný vracám
 v závějoch zpátky dom cestu hledám
 spadl sněh na srdce zatúlané
 aj na mé stopy - sú zafúkané

 R: [: Zafúkané, zafúkané, mé stopy k tobě sú zafúkané. :]