/: ZALEŤ SOKOL biely vták
ku mojmu milému :/
/: pozdravuj ho na stokrát
pozdravuj ho na stokrát
pověz tiško jemu :/

/: Aby prišel večer k nám
že ho velmi prosím :/
/: že ho velmi ráda mám
že ho velmi ráda mám
že ho v srdci nosím :/

Seděla sem v okénečku