Ochrana osobních údajů

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, to znamená jen za účelem kontaktu souvisejícího s objednáním a zajištěním naší produkce. Zavazujeme se, že nedojde k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a že budeme dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zneužití či ztrátě. Po uskutečnění objednané akce a vypořádání všech závazků, nebo stejně tak i v případě, že se akce neuskuteční, budou Vaše osobní údaje vymazány a nebudou dále zpracovávány.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný. Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.


Provozovatel: Mgr. Pavel Dočekal
Sídlo provozovatele: Klepačov 225, 678 01 Blansko
Kontakt na provozovatele: tel.: 607585352, mail: docekal.pavel@centrum.cz
Web: blanka.senkyrova@seznam.cz