Dalmácia

/: A JÁ DOBRE VÍM že zle pochodím :/
/: že od svej milej že od svej milej neskoro chodím :/

/: Chodím od milej denica hore :/
/: a náš hospodár a náš hospodár stojí na dvore :/

/: Zaplať hospodár slúžit nebudem :/
/: našel som dívča našel som dívča ženit sa budem :/