DALMÁCIA Dalmácia to je bože kraj
nic iné tam neuvidíš len zelený háj
hory doly skale vysoké
procházajú sa tam chlapci Dormusové

Dobre bylo tým Dormusom v Prešpurku ležat
zakáď oni nemuseli vojny zkusovat
jak vyjeli na širé pole
s pánem bohem ostávajte Dormusové

A já dobre vím