Vyspala som sa čistě

AJ ŽENY ŽENY
poradzte že mi
zlého ja muža mám
z hospody prídě vždycky mňa bije
co si s něm počat mám

Zajdi do pola natrhaj zela
zela králového
jak ho okusí hneď umrít musí
do dňa devátého

Zajdi do pole narež cibule
pod oči si namaž
aby nerekli ludé klevetní
že ho nerada máš

Cibulu plela oči si trela
smutno naríkala
na malém vršku pod starú hruškú
tam ho pochovala