VYSPALA SOM SA ČISTĚ na jaborovém listě
s tebú šohajku s tebú pod našú bílú stěnú

Štyry hodiny bily co mňa mamička bili
pod naším okénečkem štípaným polénečkem

Aj ženy ženy