STOJÍ KAČA při šentyši, vínko nalévá,
oči černé, uplakané, šátkem utírá.

Aj čo plačeš, a naříkáš, však ty budeš má,
až kukačka na Vánoce trikrát zakuká.

Není som já, můj šohajku, taková hlúpá,
však kukačka na Vánoce nikdá nekuká.

Pán Bůh dobrý, Pán Bůh mocný všecko može dát,
aj kukačka na Vánoce može zakukat.

Pod horú jatelinka