Stojí Kača

POD HORÚ JATELINKA, žala ju Katerinka
I:žala, žala, nažala si, ej došli za ňú dva juhási:I

Čo robíš, Katerinka, naša je jatelinka
I:naša, naša, nášho pána, budeš, Kačenko, žalována:I

Nebojím sa vášho pána, že já budem žalována,
I:dám já, dám já mu huběnku, pokosím všecku jatelinku.:I