V Zarazicách krajní dům

PÁSLO DÍVČA PÁVA
za horama sama
/: dojeli k ní tré švarní mládenci
pojeď dívča s náma :/

Já bych s váma jela
kam bych páva dala
/: zažeň páva zažěň do hájíčka
poď s náma, Anička :/