/: V ZARAZICÁCH KRAJNÍ DŮM :/
měl sem já tam frajárečku Bože můj
v Zarazicách krajní dům
měl sem já tam frajárečku Bože můj

/: Keby mně ju chceli dat :/
věděl bych ju ach můj Bože milovat
keby mně ju chceli dat
věděl bych ju ach můj Bože milovat

/: Ve dne bych ju šanoval :/
ale v noci ach můj Bože miloval
ve dne bych ju šanoval
ale v noci ach můj Bože miloval


Páslo dívča páva